PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN PERTAMA

Bahawa kamu, pada 27 Mei 2016, di Malayan Banking Berhad, cawangan

Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM3,800,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A636492, melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.
PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEDUA

Bahawa kamu, pada 14 Jun 2016, di Malayan Banking Berhad, cawangan

Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM3,000,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A818551 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.
PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KETIGA

Bahawa kamu, pada 14 Jun 2016, di Malayan Banking Berhad, cawangan

Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM4,600,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A636499 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
i. Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan

ii. Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEEMPAT

Bahawa kamu, pada 16 Jun 2016, di Malayan Banking Berhad, cawangan

Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM3,000,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A818557 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
i. Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan

ii. Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KELIMA

Bahawa kamu, pada 13 Julai 2016, di Malayan Banking Berhad, Cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM9,350,265.21 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A411125 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
i. Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan

ii. Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEENAM

Bahawa kamu, pada 21 Julai 2016, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM5,460,361.14 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A411131 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
i. Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan

ii. Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KETUJUH

Bahawa kamu, pada 29 Ogos 2016, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM600,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A818647 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
i. Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan

ii. Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KELAPAN

Bahawa kamu, pada 13 September 2016, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM600,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A818696 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
i. Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan

ii. Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KESEMBILAN

Bahawa kamu, pada 7 November 2016, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM1,200,000.00 ke dalam ‘AKAUN PELABURAN AM-i’, bernombor 264258871605 sebagai Simpanan Tetap dengan no siri 021050 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

i. ii.

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KESEPULUH

Bahawa kamu, pada 6 Januari 2017, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM619,680.70 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A408277 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

i. ii.

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KESEBELAS

Bahawa kamu, pada 9 Januari 2017, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM3,000,00.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A819767 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

i. ii.

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEDUA BELAS

Bahawa kamu, pada 17 Januari 2017, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM1,200,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A819781 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

i. ii.

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KETIGA BELAS

Bahawa kamu, pada 15 Februari 2017, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM600,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A408418 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan

Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.PENDAKWA RAYA
LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEEMPAT BELAS

Bahawa kamu, pada 14 April 2017, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM1,200,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A408734 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil

Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KELIMA BELAS

i. ii.

Bahawa kamu, pada 28 April 2017, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM6,000,000.00 ke dalam ‘AKAUN PELABURAN AM-i’ bernombor 264258871605 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri 021264 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan

Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

i. ii.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEENAM BELAS

Bahawa kamu, pada 11 Mei 2017, di Malayan Banking Berhad, Cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM8,348,040.90 ke dalam ‘AKAUN PELABURAN AM-i’, bernombor 264258871605 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri 021282 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

i. ii.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KETUJUH BELAS

Bahawa kamu, pada 17 Ogos 2017, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM1,800,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A409103 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.
PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KELAPAN BELAS

Bahawa kamu, pada 10 Oktober 2017, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM600,000.00 ke dalam ‘AKAUN PELABURAN AM-i’, bernombor 264258871605 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri 021333 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

i. ii.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KESEMBILAN BELAS

Bahawa kamu, pada 17 November 2017, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM600,000.00 ke dalam ‘AKAUN PELABURAN AM-i’, bernombor 264258871605 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri 021353 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

i. ii.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEDUA PULUH

Bahawa kamu, pada 20 Disember 2017, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM600,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A409336 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

i. ii.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEDUA PULUH SATU

Bahawa kamu, pada 17 Januari 2018, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM600,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A820093 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

i. ii.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEDUA PULUH DUA

Bahawa kamu, pada 14 Febuari 2018, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM600,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A411274 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.
PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEDUA PULUH TIGA

Bahawa kamu, pada 20 Mac 2018, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM700,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A411304 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

i. ii.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEDUA PULUH EMPAT

Bahawa kamu, pada 20 Mac 2018, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM600,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871612 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A411305 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:
i. Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan

ii. Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

PENDAKWA RAYA

LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEDUA PULUH LIMA

Bahawa kamu, pada 11 April 2018, di Malayan Banking Berhad, cawangan Dataran Maybank, Aras 1, Tower A, No.1 Jalan Maarof, Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, iaitu dengan memberi arahan untuk mendepositkan sejumlah RM600,000.00 ke dalam akaun bernombor 264258871605 sebagai Simpanan Tetap dengan nombor siri A411337 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, di mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masakesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.
PENDAKWA RAYA LAWAN
AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEDUA PULUH ENAM

Bahawa kamu, pada 9 Januari 2017, di Malayan Banking Berhad, Cawangan Dataran Maybank Tower A, No.1 Jalan Maarof, Taman Bangsar, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melibatkan diri dalam pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada sesuatu aktiviti haram iaitu, dengan memberi arahan dalam pembelian dua (2) buah rumah jenis banglo dengan butiran berikut:

Jenis & no Hakmilik : HSD 24906 No Lot : PT 20397
Jenis & no Hakmilik : HSD 24881 No Lot : PT 20372
di Mukim Kajang, dalam Daerah Uulu Langat, Dalam Negeri Selangor Darul Ehsan bernilai RM5,900,000.00 dengan menggunakan cek Malayan Banking Berhad No: 796905 melalui akaun Malayan Banking Berhad bernombor 514253526286 milik Tetuan Lewis & Co, Peguambela dan Peguamcara, yang merupakan hasil aktiviti haram dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan

Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.PENDAKWA RAYA
LAWAN

AHMAD ZAHID BIN HAMIDI ( NO K/P: 530104-xx-xxxx )

PERTUDUHAN KEDUA PULUH TUJUH

Bahawa kamu, di antara 29 Mac 2016 dan 15 Julai 2016, di Marhaba Enterprise Sdn. Bhd., LG 1.15, Fahrenheit88, 179 Jalan Bukit Bintang, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melakukan kesalahan pengubahan wang haram, iaitu, kamu telah melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram, dengan cara mengarahkan Omar Ali bin Abdullah (No. K/P: 721120-08- 5089) untuk mengubah bagi pihak diri kamu wang tunai berjumlah RM6,885,270.20 kepada 30 keping cek yang kemudiannya telah diserahkan kepada Tetuan Lewis & Co., Peguam Bela & Peguam Cara, untuk tujuan pembelian Simpanan Tetap di Maybank, yang mana ia merupakan hasil aktiviti haram, oleh yang demikian kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.

Hukuman:

Apabila disabitkan hendaklah dihukum:

Penjara selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun; dan
Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana lebih tinggi.

COMMENTS