PENDAKWA RAYA
LWN
1. MOHD NAJIB BIN ABDUL RAZAK (No. KPT: 530723-06-5165) DAN
2. MOHD IRWAN SERIGAR BIN ABDULLAH (No. KPT: 570307-03-5529)

PERTUDUHAN PERTAMA

Bahawa kamu bersama-sama pada 21 Disember 2016, di Kompleks Kementerian Kewangan Malaysia, dalam Wilayah Persekutuan Putrajaya, sebagai seorang penjawat awam iaitu Menteri Kewangan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia, masing-masing, dalam kapasiti tersebut telah diamanahkan dengan penguasaan ke atas harta tersebut, iaitu sejumlah RM1.2 bilion milik Kerajaan Malaysia, telah melakukan suatu kesalahan pecah amanah jenayah ke atas harta tersebut, dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah seksyen 409 Kanun Keseksaan dibaca bersama seksyen 34 Kanun yang sama.

Hukuman:

Hendaklah dipenjarakan selama tempoh tidak kurang dari 2 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dan sebatan, dan boleh juga dikenakan denda.

PENDAKWA RAYA
LWN
1. MOHDNAJIBBINABDULRAZAK(No.KPT:530723-06-5165) DAN
2. MOHD IRWAN SERIGAR BIN ABDULLAH (No. KPT: 570307-03-5529)

PERTUDUHAN KEDUA

Bahawa kamu bersama-sama pada 21 Disember 2016, di Kompleks Kementerian Kewangan Malaysia, dalam Wilayah Persekutuan Putrajaya, sebagai seorang penjawat awam iaitu Menteri Kewangan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia, masing-masing, dalam kapasiti tersebut telah diamanahkan dengan penguasaan ke atas harta tersebut, iaitu sejumlah RM655 juta milik Kerajaan Malaysia, telah melakukan suatu kesalahan pecah amanah jenayah ke atas harta tersebut, dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah seksyen 409 Kanun Keseksaan dibaca bersama seksyen 34 Kanun yang sama.

Hukuman:

Hendaklah dipenjarakan selama tempoh tidak kurang dari 2 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dan sebatan, dan boleh juga dikenakan denda.

PENDAKWA RAYA
LWN
1. MOHD NAJIB BIN ABDUL RAZAK (No. KPT: 530723-06-5165) DAN
2. MOHDIRWANSERIGARBINABDULLAH(No.KPT:570307-03-5529)

PERTUDUHAN KETIGA

Bahawa kamu bersama-sama pada 3 Ogos 2017, di Kompleks Kementerian Kewangan Malaysia, dalam Wilayah Persekutuan Putrajaya, sebagai seorang penjawat awam iaitu Menteri Kewangan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia, masing-masing, dalam kapasiti tersebut telah diamanahkan dengan penguasaan ke atas harta tersebut, iaitu sejumlah RM 220 juta, peruntukan di bawah “Belanja Mengurus di bawah Maksud B11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan, Aktiviti 021700 KL International Airport Berhad (KLIAB)”, milik Kerajaan Malaysia, telah melakukan suatu kesalahan pecah amanah jenayah ke atas harta tersebut, dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah seksyen 409 Kanun Keseksaan dibaca bersama seksyen 34 Kanun yang sama.

Hukuman:

Hendaklah dipenjarakan selama tempoh tidak kurang dari 2 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dan sebatan, dan boleh juga dikenakan denda.

PENDAKWA RAYA
LWN
1. MOHD NAJIB BIN ABDUL RAZAK (No. KPT: 530723-06-5165) DAN
2. MOHDIRWANSERIGARBINABDULLAH(No.KPT:570307-03-5529)

PERTUDUHAN KEEMPAT

Bahawa kamu bersama-sama pada 10 Ogos 2017, di Kompleks Kementerian Kewangan Malaysia, dalam Wilayah Persekutuan Putrajaya, sebagai seorang penjawat awam iaitu Menteri Kewangan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia, masing-masing, dalam kapasiti tersebut telah diamanahkan dengan penguasaan ke atas harta tersebut, iaitu sejumlah RM 1.3 bilion, peruntukan di bawah “Maksud B11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan, Aktiviti 020500 Subsidi Dan Bantuan Tunai”, milik Kerajaan Malaysia, telah melakukan suatu kesalahan pecah amanah jenayah ke atas harta tersebut, dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah seksyen 409 Kanun Keseksaan dibaca bersama seksyen 34 Kanun yang sama.

Hukuman:

Hendaklah dipenjarakan selama tempoh tidak kurang dari 2 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dan sebatan, dan boleh juga dikenakan denda.

PENDAKWA RAYA
LWN
1. MOHD NAJIB BIN ABDUL RAZAK (No. KPT: 530723-06-5165) DAN
2. MOHDIRWANSERIGARBINABDULLAH(No.KPT:570307-03-5529)

PERTUDUHAN KELIMA

Bahawa kamu bersama-sama pada 23 Ogos 2017, di Kompleks Kementerian Kewangan Malaysia, dalam Wilayah Persekutuan Putrajaya, sebagai seorang penjawat awam iaitu Menteri Kewangan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia, masing-masing, dalam kapasiti tersebut telah diamanahkan dengan penguasaan ke atas harta tersebut, iaitu sejumlah CNY1,950,000,000.00 (bernilai RM1,261,065,000.00) milik Kerajaan Malaysia, telah melakukan suatu kesalahan pecah amanah jenayah ke atas harta tersebut, dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah seksyen 409 Kanun Keseksaan dibaca bersama seksyen 34 Kanun yang sama.

Hukuman:

Hendaklah dipenjarakan selama tempoh tidak kurang dari 2 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dan sebatan, dan boleh juga dikenakan denda.

PENDAKWA RAYA
LWN
1. MOHD NAJIB BIN ABDUL RAZAK (No. KPT: 530723-06-5165) DAN
2. MOHDIRWANSERIGARBINABDULLAH(No.KPT:570307-03-5529)

PERTUDUHAN KEENAM

Bahawa kamu bersama-sama pada 18 Disember 2017, di Kompleks Kementerian Kewangan Malaysia, dalam Wilayah Persekutuan Putrajaya, sebagai seorang penjawat awam iaitu Menteri Kewangan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia, masing-masing, dalam kapasiti tersebut telah diamanahkan dengan penguasaan ke atas harta tersebut, iaitu sejumlah RM2 bilion, milik Kerajaan Malaysia, telah melakukan suatu kesalahan pecah amanah jenayah ke atas harta tersebut, dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah seksyen 409 Kanun Keseksaan dibaca bersama seksyen 34 Kanun yang sama.

Hukuman:

Hendaklah dipenjarakan selama tempoh tidak kurang dari 2 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dan sebatan, dan boleh juga dikenakan denda.

COMMENTS